แรกเริ่มเรียนรู้

ตลอดชีวิต ควรเป็นคนที่กระหายในการสะสมความรู้ ควรเป็นคนเปิดกว้างในการเรียนรู้ไม่ว่าจะศาสตร์สาขาไหน นั้นล้วนแต่มีประโยชน์เสมอ อย่าเป็นคนปิดกั้น อย่ามีอคติในศาสตร์ใด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากเรายังไม่รู้จริง

ควรเป็นคนเปิดรับความรู้ใหม่ๆตลอดเวลา ความรู้คือ โอกาส เราจะมองเห็นโอกาส หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้ ก็ต่อเมื่อมีความรู้มาก่อน

ต่อให้เรามีเงิน แต่ถ้าเราไม่มีความรู้ เราก็สูญเสียเงินไปกับความไม่รู้ของเราอยู่ดี แต่ถ้าเรามีความรู้ เราก็สามารถใช้ความรู้เป็นช่องทางในการนำเงินไปสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับเราได้เรื่อยๆ

นอกจากนี้ ในการเรียนรู้ อย่าโฟกัสไปที่ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ในรูปแบบของ เงิน, ชื่อเสียง, ความสบายต่างๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นกับดักของการพัฒนาตนเอง แต่ให้โฟกัสไปที่ ทุกขณะในการทำงาน, การเรียนรู้, การฝึกฝนทักษะใหม่ๆ ความสำเร็จของเรา ที่แท้จริง ไม่ได้วัดจากชิ้นงานว่าสำเร็จไปกี่ชิ้น แต่วัดจากว่า เราได้พัฒนาความสามารถของตนเองไปมากแค่ไหน

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *