เกี่ยวกับ

เรื่องราวของตัวผม และ เว็บบล๊อกนี้ เกิดจากการที่ผมเอง ในวัยใกล้จะ 30 ต้องการลาออกจากงานประจำที่มีรายได้มั่นคงในสายตาของ ‘คนรุ่นเก่า’ เพื่อออกมาทำตามความฝัน ทำในสิ่งที่ตนเองชอบ โดยอาศัยพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกๆคนไม่ได้มีความชอบ และความถนัดที่เหมือนกัน การที่ใครก็ตามได้ทำในสิ่งที่ตนเองชอบและถนัด ก็ย่อมจะเกิดประโยชน์ต่อโลกใบนี้ได้มากกว่า การทำในสิ่งที่เราไม่ได้ชอบ

การออกเดินทางตามเส้นทางชีวิตของตนเองในครั้งนี้ เงินเก็บที่มีติดตัว จะสามารถพออยู่อย่างประหยัด ได้ประมาณ 1 ปี และมี ความรู้เก่าๆ จากความสนใจ ในสมัยเรียนชั้นมัธยมฯ ที่จะต้องมาต่อยอดใหม่อีกที และยังรวมถึงทักษะการอ่านภาษาอังกฤษอีกเล็กน้อย ที่ฝึกฝนไว้จากตอนเรียนมหา’ลัย ที่ทำให้สามารถหาความรู้ อ่านตำราได้อย่างกว้างขวาง และเห็นโลกกว้างพอสมควร

โดยเนื้อหาใน Blog นี้ จะเป็นการบันทึกเรื่องราวของตัวผมเองในเรื่อง ความคิด ความเชื่อ การตัดสินใจ และ การพัฒนาตนเองของตัวผมเอง ในแต่ละช่วงเวลา ผู้อ่านจะได้เห็นตัวอย่างการดำเนินชีวิตของคนๆหนึ่ง ได้เห็นแนวคิด ความเชื่อ ในขณะนั้นทั้งในอดีตและขณะปัจจุบัน ว่าสมมติฐาน หรือ แนวคิดอะไร เป็นเหตุที่นำมาสู่ความสำเร็จ หรือ ล้มเหลว เผื่อจะเป็นประโยชน์ให้ผู้อ่านได้เป็น แนวทาง (ในกรณีประสบความสำเร็จ) หรือ อุทาหรณ์ (ในกรณีประสบความล้มเหลว) ต่อไปครับ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *